Whistleblowerordning

Whistleblowerordning 

Selskaberne i SEF-koncernen har pr. 17. december 2023 en whistleblowerordning.

Med whistleblowerordningen har nedenfor nævnte personer mulighed for at lave en indberetning om alvorlige forhold, eller mistanke om alvorlige forhold,
der kan påvirke SEF-koncernen som helhed eller enkeltpersoners liv eller helbred.

Hvem kan indberette:
Whistleblowerordningen hos SEF Koncernen omfatter medarbejdere i SEF Koncernen.
Herudover kan andre eksterne persongrupper også indberette til SEF Koncernens whistleblowerordning. 

Eksterne omfatter:
Medlemmer af direktionen og bestyrelsen
Tidligere medarbejdere

Anonymitet:

Whistlebloweren kan foretage en Indberetning anonymt via Whistleblowerordningen.

En whistleblower, som ønsker at være anonym, skal selv være opmærksom på at sikre, at identiteten ikke fremgår direkte eller indirekte af indberetningen.
SEF Koncernen gør opmærksom på, at selvom identitet ikke oplyses, kan indberetningen i sig selv, eller de undersøgelser, der foretages for at følge op på indberetningen,
eventuelt afsløre whistleblowerens identitet. Anonymitet kan derfor ikke altid garanteres. Whistlebloweren er dog altid sikret fortrolighed om sin identitet.

Du kan læse mere om og få svar på spørgsmål om whistleblowerordningen, hvilke typer sager der kan indberettes,
hvordan sagerne behandles osv. på indberetningssiden via nedenstående link.