Mod en grønnere horisont

Det er vores måde at drive forretning på.

Bæredygtig energi er en hjørnesten i alt, hvad vi laver.

Det er ikke blot en fancy tanke eller en bisætning i et strategidokument. Det er vores måde at drive forretning på. Det er vores måde at sætte et positivt og vedvarende aftryk på lokalsamfundet og på planeten. Der er ikke en planet B – og derfor bør der ikke være en plan B.

Vi er altså ikke nybegyndere, når det kommer til grøn omstilling – eller indstilling for den sags skyld. Siden 2004 har vi nemlig rådgivet virksomheder om at træffe bedre og grønnere beslutninger om deres projekter og løsninger. Men selvom vi har været i gang længe, er vi langt fra i mål med vores egne initiativer.

Tier ikke, tør altid

Vi er ikke bange for at tage bladet fra munden. Vi er heller ikke bange for at kigge indad. Vi kunne gøre mange ting bedre. Men vi skal også starte et sted. Vi har for eksempel startet et projekt med fokus på biodiversitet omkring kontoret i Odense.

Og vi har købt flere elbiler, så en del af vores medarbejdere kan komme rundt – uden at udlede CO2. Det er måske ikke stort, men det er grønt – og det er et skridt på vejen.

Se hvad vores kunder siger om os

Skal vi også sætte gang i dit projekt?

Min henvendelse drejer sig om: